Grupa Baltic Ceramics Investments – postępy w realizacji inwestycji budowalnej

2015-02-26

Rozbudowa Centrum Proppantów Ceramicznych w Lubsku
Baltic Ceramics kontynuuje prace w ramach projektu pt. Linia pilotażowa do produkcji lekkich proppantów ceramicznych i testowanie produktu w warunkach rzeczywistych w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +.
Celem projektu jest przeniesienie opracowanej przez Baltic Ceramics technologii produkcji proppantów ceramicznych do warunków półprzemysłowych. W ramach projektu została zaprojektowana, a następnie zostanie uruchomiona pilotażowa linia produkcyjna. Otrzymane w procesie produkcyjnym proppanty ceramiczne zostaną zastosowane w warunkach rzeczywistych podczas procesu szczelinowania hydraulicznego.
W ramach realizacji programu DEMONSTRATOR + Baltic Ceramics zakupiła i nadal zakupuje urządzenia, które umożliwią zestawienie linii pilotażowej. W tym celu konieczna stała się rozbudowa Centrum Proppantów Ceramicznych, w którym znajduje się również laboratorium. Urządzenia te dają również możliwość badania i opracowania nowych rozwiązań produkcji proppantów ceramicznych dla formuł tychże proppantów opracowanych w warunkach laboratoryjnych i ich zastosowanie w warunkach produkcyjnych.
Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 7.075.820 zł. Poniżej umieszczono wybrane zdjęcia z części laboratoryjnej. Nie prezentujemy zdjęć urządzeń zakupionych w ramach linii pilotażowej, z uwagi na to, że dostawcy zastrzegli sobie zachowanie poufności ich danych, zaś prezentacja urządzeń jednoznacznie wskazywałaby na konkretnych dostawców.

 

Zdjęcia z budowy zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku

Baltic Ceramics realizuje projekt pn. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych." Projekt objęty jest dofinansowaniem w wysokości 33,1 mln zł.

Głównym celem realizacji projektu jest wdrożenie innowacyjnych, dotychczas nie stosowanych na świecie, rozwiązań technologicznych w zakresie wytwarzania proppantów ceramicznych, których zastosowanie umożliwi spółce uruchomienie produkcji, a co za tym idzie wprowadzenie na rynek docelowy, zasadniczo ulepszonych proppantów ceramicznych.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z kolejnych etapów budowy, które odzwierciedlają fundamenty hal produkcyjnych. Prace fundamentowe i zbrojeniowe są na ukończeniu. Kolejnym etapem będzie montowanie konstrukcji stalowych.

 

Wznowienie prac związanych z ustawianiem ścian i zamykaniem hal nastąpi w momencie instalacji linii technologicznej, tj. na przełomie II i III kwartału br.

 

W międzyczasie realizowane będą prace związane z zagospodarowaniem terenu i przygotowaniem dróg.

Galeria

Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Rozbudowa laboratorium
Budowa zakładu
Budowa zakładu
Budowa zakładu

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat