Raporty bieżące 2011

Rodzaj Symbol Data Tytuł
ESPI 13/2011 2011-12-22 Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji IN POINT S.A.
EBI 36/2011 2011-12-21 Podwyższenie kapitału IN POINT S.A. i zmiana statutu.
EBI 35/2011 2011-12-15 Zawarcie znaczącej umowy dotyczącą marketingu afiliacyjnego przez spółkę zależną
EBI 34/2011 2011-12-13 Wybór biegłego rewidenta
ESPI 12/2011 2011-12-09 Zwiększenie stanu posiadania akcji. Nabycie akcji IN POINT S.A. przez podmiot powiązany z Członkami Rady Nadzorczej.
ESPI 09/2011 2011-12-08 Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji
ESPI 10/2011 2011-12-08 Nabycie akcji IN POINT S.A. przez Prezesa Zarządu. Znaczący pakiet akcji
ESPI 11/2011 2011-12-08 Nabycie akcji IN POINT S.A. przez członka Rady Nadzorczej
EBI 33/2011 2011-11-23 Zakończenie subskrypcji akcji serii G
EBI 32/2011 2011-11-23 Wybór biegłego rewidenta
EBI 30/2011 2011-11-09 Przydział akcji serii G – dojście emisji do skutku
ESPI 08/2011 2011-10-25 Nabycie akcji IN POINT S.A. oraz praw poboru akcji serii G przez członka Rady Nadzorczej i osobę blisko związaną.
EBI 29/2011 2011-10-01 Zbycie aktywów na rzecz spółki zależnej
EBI 28/2011 2011-09-29 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw poboru akcji serii G
EBI 27/2011 2011-09-27 Formularz zapisu na akcje serii G
EBI 26/2011 2011-09-23 Wprowadzenie akcji serii G, praw poboru akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect
EBI 25/2011 2011-09-16 Publikacja ogłoszenia w MSiG o publicznej ofercie akcji serii G
EBI 24/2011 2011-09-07 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G
ESPI 07/2011 2011-08-31 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu IN POINT S.A. w dniu 30 sierpnia 2011 roku.
EBI 22/2011 2011-08-31 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie IN POINT S.A. w dniu 30 sierpnia 2011 roku.
EBI 23/2011 2011-08-31 Rezygnacja osoby zarządzającej 1
ESPI 06/2011 2011-08-04 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A. wraz z projektami uchwał.
EBI 20/2011 2011-08-04 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A. wraz z projektami uchwał.
EBI 19/2011 2011-08-01 Rejestracja Jednostkowych Praw Poboru akcji serii G przez KDPW
EBI 18/2011 2011-07-20 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie IN POINT S.A. w dniu 19 czerwca 2011 roku.
ESPI 05/2011 2011-07-19 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu IN POINT S.A. w dniu 19 lipca 2011 roku.
EBI 17/2011 2011-06-30 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej IN POINT S.A.
ESPI 04/2011 2011-06-30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu IN POINT S.A. w dniu 29 czerwca 2011 roku.
EBI 16/2011 2011-06-30 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie IN POINT S.A. w dniu 29 czerwca 2011 roku.
EBI 15/2011 2011-06-22 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianie Statutu oraz projektach uchwał
ESPI 03/2011 2011-06-22 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianie Statutu oraz projektach uchwał.
EBI 14/2011 2011-06-16 Zawarcie znaczącej umowy- nabycie 100% udziałów spółki Power2Succes CO LTD, właściciela portalu „Globlotto.pl”
EBI 13/2011 2011-06-08 Zawarcie umowy inwestycyjnej z LOCTECH sp. z o.o. właścicielem portalu „GOPLACES”
EBI 12/2011 2011-06-03 Korekta raportu rocznego za 2010 rok
EBI 11/2011 2011-06-02 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A. wraz z projektami uchwał
ESPI 02/2011 2011-06-02 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A. wraz z projektami uchwał
EBI 10/2011 2011-06-02 List intencyjny dotyczący nabycia portalu „Globlotto.pl”
EBI 08/2011 2011-05-27 Podpisanie listu intencyjnego
EBI 07/2011 2011-05-26 Oświadczenie o niestosowaniu wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
EBI 05/2011 2011-05-13 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji IN POINT S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
EBI 04/2011 2011-05-11 Uruchomienie portalu Zakupów Grupowych – „Fezi.pl”
ESPI 01/2011 2011-05-06 Przystąpienie do systemu ESPI
EBI 03/2011 2011-05-06 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 roku
EBI 02/2011 2011-04-29 Wprowadzenie akcji Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
EBI 01/2011 2011-04-01 Uzyskanie dostępu do systemu EBI

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat