Raporty bieżące 2012

Rodzaj Symbol Data Tytuł
ESPI 14/2012 2012-12-19 Zawiadomienie o zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 10% na walnym zgromadzeniu IN POINT S.A.
ESPI 15/2012 2012-12-19 Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 10% na walnym zgromadzeniu IN POINT S.A.
ESPI 13/2012 2012-12-12 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału akcjonariusza ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
ESPI 12/2012 2012-12-11 Zawiadomienie o zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% na walnym zgromadzeniu IN POINT S.A.
EBI 23/2012 2012-12-10 Podwyższenie kapitału zakładowego IN POINT S.A. i zmiana statutu
EBI 21/2012 2012-11-09 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii H
EBI 20/2012 2012-09-05 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H
EBI 18/2012 2012-07-30 Zawiązanie spółki zależnej w Delaware, USA
ESPI 11/2012 2012-07-30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu IN POINT S.A. w dniu 30 lipca 2012 roku.
EBI 17/2012 2012-07-30 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie IN POINT S.A. w dniu 30 lipca 2012 roku.
EBI 16/2012 2012-07-11 Udzielenie prokury
ESPI 08/2012 2012-07-04 Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji IN POINT S.A.
ESPI 09/2012 2012-07-04 Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
ESPI 10/2012 2012-07-04 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianie Statutu wraz z projektami uchwał.
EBI 15/2012 2012-07-04 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianie Statutu wraz z projektami uchwał
ESPI 07/2012 2012-06-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ IN POINT S.A. w dniu 29.06.2012 r.
EBI 14/2012 2012-06-29 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie IN POINT S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku.
EBI 12/2012 2012-06-22 Zmiana podmiotu świadczącego usługi Autoryzowanego Doradcy
ESPI 06/2012 2012-06-22 Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
EBI 13/2012 2012-06-22 Udzielenie poręczenia na rzecz ENERGIZER
EBI 11/2012 2012-06-18 Zawarcie umowy o współpracy z ENERGIZER
EBI 09/2012 2012-06-03 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianie Statutu wraz z projektami uchwał.
ESPI 05/2012 2012-06-03 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianie Statutu wraz z projektami uchwał.
ESPI 04/2012 2012-04-07 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
ESPI 03/2012 2012-03-09 Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
EBI 06/2012 2012-02-29 Zawarcie umowy z rosyjskim KupiKupon przez spółkę zależną
ESPI 02/2012 2012-02-24 Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
ESPI 01/2012 2012-02-01 Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
EBI 04/2012 2012-01-20 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G IN POINT S.A.
EBI 03/2012 2012-01-19 Zawarcie znaczącej umowy z Groupon Sp. z o.o. przez spółkę zależną
EBI 02/2012 2012-01-16 Rejestracja akcji serii G przez KDPW
EBI 01/2012 2012-01-04 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat