Raporty bieżące 2015

Rodzaj Symbol Data Tytuł
EBI 35/2015 2015-12-23 Rezygnacja osoby nadzorującej (1)
EBI 33/2015 2015-11-09 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 r.
EBI 32/2015 2015-10-12 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i wniesienie aportu przez spółkę zależnąZarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 października 2015 r. Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku („Ba
EBI 30/2015 2015-08-05 Wyniki badania proppantów ceramicznych przez Baltic Ceramics S.A. w Instytucie Nafty i Gazu Państwowym Instytucie Badawczym
ESPI 11/2015 2015-08-03 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta
ESPI 10/2015 2015-07-24 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (4)
ESPI 8/2015 2015-07-24 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (2)
ESPI 7/2015 2015-07-24 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (1)
ESPI 9/2015 2015-07-24 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (3)
ESPI 6/2015 2015-07-06 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2015 roku.
EBI 29/2015 2015-07-03 Podsumowanie subskrypcji akcji serii N w ramach oferty prywatnej
EBI 28/2015 2015-07-02 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
EBI 26/2015 2015-07-01 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzania z dnia 30 czerwca 2015 roku.
EBI 27/2015 2015-07-01 Powołanie osoby nadzorującej
EBI 25/2015 2015-06-25 Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie.
ESPI 8/2015 2015-06-19 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.
EBI 24/2015 2015-06-17 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.
EBI 23/2015 2015-06-08 Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej na lata 2016 - 2018
EBI 22/2015 2015-06-06 Podpisanie umowy na budowę zakładu proppantów ceramicznych przez spółkę zależną Baltic Ceramics S.A.
EBI 21/2015 2015-06-02 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Ceramics Investments S.A. wraz z projektami uchwał.
ESPI 4/2015 2015-06-02 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Ceramics Investments S.A. wraz z projektami uchwał.
EBI 20/2015 2015-05-29 Wybór Generalnego Wykonawcy budowy zakładu proppantów ceramicznych przez spółkę zależną Baltic Ceramics S.A.
EBI 18/2015 2015-05-19 Wypowiedzenie umowy na roboty budowlane i montażowe przez spółkę zależną, Baltic Ceramics S.A.
ESPI 3/2015 2015-05-19 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
EBI 19/2015 2015-05-19 Harmonogram realizacji inwestycji przez spółkę zależną Baltic Ceramics S.A.
EBI 15/2015 2015-05-11 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok
EBI 12/2015 2015-05-04 Udzielenie poręczenia wekslowego
EBI 11/2015 2015-04-28 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok
EBI 10/2015 2015-04-20 Rezygnacja osoby nadzorującej
EBI 9/2015 2015-03-24 Rozliczenie pierwszej płatności w ramach działania 4.4. POIG przez spółkę zależną, Baltic Ceramics S.A.
EBI 8/2015 2015-03-19 Informacja o zwiększeniu potencjału sprzedaży proppantów ceramicznych w klasach HSP oraz ISP przez spółkę zależną, Baltic Ceramics S.A.
EBI 7/2015 2015-03-11 Wybór dostawcy pieca obrotowego przez Baltic Ceramics S.A.
EBI 6/2015 2015-02-24 Wybór dostawcy suszarni fluidyzacyjnej przez Baltic Ceramics S.A.
ESPI 2/2015 2015-01-30 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.
EBI 4/2015 2015-01-29 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
EBI 3/2015 2015-01-15 Rozpoczęcie rozmów w zakresie dostaw proppantów ceramicznych przez spółkę zależną Baltic Ceramics S.A.
ESPI 1/2015 2015-01-13 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna w dniu 5 stycznia 2015 r.
EBI 1/2015 2015-01-05 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie w dniu 5 stycznia 2015 r. oraz zmiany Statutu.
EBI 2/2015 2015-01-05 Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat