Raporty bieżące 2017

Rodzaj Symbol Data Tytuł
EBI 17/2017 2017-10-30 Powołanie osoby zarządzającej (1)
EBI 15/2017 2017-10-30 Powołanie osoby nadzorującej (kooptacja)
EBI 16/2017 2017-10-30 Odwołanie osoby zarządzającej
ESPI 14/2017 2017-10-27 Zawiadomienie o zejściu z progu 33 1/3% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
ESPI 15/2017 2017-10-27 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33 1/3% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
ESPI 12/2017 2017-09-15 Otrzymanie od akcjonariusza korekty zawiadomienia z dnia 7 sierpnia 2017 r. o zbyciu znacznego pakietu akcji
ESPI 11/2017 2017-08-07 Zbycie znacznego pakietu akcji – korekta raportu nr 7/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.
ESPI 7/2017 2017-08-07 Zbycie znacznego pakietu akcji
ESPI 9/2017 2017-08-07 Nabycie znacznego pakietu akcji
EBI 13/2017 2017-07-28 Rezygnacja osoby nadzorującej (5)
ESPI 4/2017 2017-05-25 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 25 maja 2017 roku
EBI 10/2017 2017-05-25 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2017 roku
EBI 9/2017 2017-05-25 Rezygnacja osoby Zarządzającej
EBI 12/2017 2017-05-25 Powołanie osoby zarządzającej
EBI 11/2017 2017-05-25 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
EBI 6/2017 2017-04-28 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.
ESPI 2/2017 2017-04-28 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.
EBI 5/2017 2017-04-14 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
EBI 3/2017 2017-01-31 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
EBI 1/2017 2017-01-16 Powołanie (kooptacja) członka Rady Nadzorczej
EBI 2/2017 2017-01-16 Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

© 2019 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat