Raport Roczny za 2017 r.

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2017.


Podstawa Prawna:


§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

© 2018 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat